Software Craftmanship

Vi erbjuder en utbildning i Software Craftmanhip - konsten att bygga storskalig professionell mjukvara.

Effektiv mjukvaruutveckling är ett hantverk, som tar lång tid att lära sig. I den här utbildning lär vi ut hantverket när man arbetar med objektorienterad kod. Innehållet baserar sig på teori, verkliga exempel och best practice.

Målet är att man ska kunna utveckla mjukvara som är:

  • Lätt att modifiera
  • Lätt att utöka
  • Där eventuella fel snabbt upptäcks och snabbt kan hanteras
  • Där egenskaperna ovan består över hela produktens livslängd

Utbildningen är utformad som en seminarieserie uppdelad på tio tillfällen. På varje seminarium går vi igenom teori och jobbar tillsammans med minst en övning per tillfälle. Mellan tillfällena får man med sig en uppgift som ska göras tillsamman till nästa tillfälle och som diskuteras på det tillfället. Stort fokus läggs på verkliga exempel och på ”best-practice".

Det finns möjlighet att anpassa innehållet, utveckls antalet tillfällen, hur lång tid det är mellan tillfällena och innehållet, så att det passar för den situation ni befinner er i.

Målgrupp
Målgruppen är främst team, eller utvecklingsavdelningar, med mjukvaruutvecklare som vill förfina sitt arbetssätt och som vill ha en gemensam bas och terminologi i sitt arbete.

Instruktör
Instruktör är George Ekström som har lång erfarenhet av att coacha utvecklingsteam, att sätta upp strategier för agila arbetssätt och av att undervisa i Software Craftmanship och i TDD.

Bakgrundskunskaper
et är en fördel om man arbetar med objektorienterad utveckling och har tidigare erfarenhet av agila arbetssätt.

Språk
Utbildningsmaterialet är skrivet på engelska. Utbildningen kan genomföras antingen på svenska eller engelska.

Kurslängd
Fyra dagar.

Innehåll

  1. Objektorienterad design och programmering, där vi går igenom principer för objektorienterad utveckling som SOLID och Low Coupling/High Cohesion.
  2. Design patterns och UML
  3. Clean Code
  4. Testdriven utveckling,TDD
  5. Refactoring

Mer information och anmälan
För mer information kontakta Åsa Detterfelt, 070-659 58 12, alternativt maila asa.detterfelt@mindroad.se.
Kurstillfällen:
Stockholm 19 - 22/2, 22 - 25/4,  17 - 20/6
Göteborg 29 - 1/21, 18 - 21/3, 20 - 23/5
Linköping 11 - 14/3

Anmälan och frågor:
Maila asa.detterfelt@mindroad.se för att anmäla dig, eller för eventuella frågor.