Mjukvaruutveckling och spetsutbildningar inom inbyggda system samt applikationsutveckling

Vi arbetar med kompetens kring mjukvaruutveckling inom embedded och IT-system. Syftet är att höja våra kunders kompetens och att utveckla deras mjukvarusystem.

Utbildningar

Vi erbjuder spetsutbildningar inom data- och telekom, inbyggda system om realtidsutveckling, applikationsutveckling samt agila metoder. Vårt kursutbud finns under rubriken Våra utbildningar i rullgardinmeny ovan.

Inbyggda system

Vi utvecklar inbyggda system med realtidsegenskaper. Utvecklingen görs ofta i C och Matlab under Linux, eller något annat RTOS. Ofta är det någon form av signal-behandling eller reglerteknik inblandad. Algoritmutveckling är en viktig del.

Applikationsutveckling

Vi utvecklar applikationer för olika former av interaktiva system. Det kan vara Webbprogrammering, utveckling för Android eller för iOS. Utvecklingen görs ofta i Java, C# eller C++.

Rätt kompetens och rätt erfarenhet

Vårt mål är att för varje erbjuda rätt kunskap och rätt erfarenhet. När vi utför våra uppdrag bemannar vi dem med anställda, kandidater, partners, alumnis, emeritus och/eller studenter så att vi alltid har rätt kompents och erfarenhet för varje uppgift. Det gör också att vi kan vara mycket flexibla och kan snabbt rampa upp och rampa ner bemanningen beroende på efterfrågan.

Kontakta oss på info@mindroad.se, eller på 070-6595812.