Utveckling i Android

Beskrivning av kursen
Android är ett öppet mobilt operativsystem för främst smartphones och pekplattor. Plattformen standardiseras av konsortiet Open Handset Alliance, som släppte operativsystemet 2007. Android Open Source Project leds av Google och är ansvariga för vidareutveckling av Android. Androidbaserade enheter har störst marknadsandel av smartphones, med en marknadsandel på 43,6% av marknaden i USA under det tredje kvartalet 2010.

Android har ett stort antal utvecklare av tillämpningsprogram som kallas mobila appar och widgets, som utökar enheternas funktionalitet. Många av apparna finns tillgängliga online på Google Play, som drivs av Google. Appar kan även laddas ner från tredje parter. Apparna skrivs i Java-kod och XML, som körs på den virtuella maskinen Dalvik. I maj 2013 hade 48 miljarder appar installerats från Google Play Store och den 3 september 2013 hade 1 miljard Android-enheter aktiverats.

I kursen får du lära dig att utveckla appar med användargränssnitt utvecklade för surfplattor, telefoner och andra Androidbaserade enheter. Du får också lära dig använda de stödverktyg som finns för till exempel felsökning, loggning och optimering, samt att publicera dina appar på Google Play.

Målgrupp
Målgrupp är mjukvaruutvecklare som vill lära sig utveckla applikationer för Android.

Mål
Efter kursens slut vet du hur man skapar ett Android app-projekt och hur man utvecklar användargränssnitt både för telefoner, surfplattor och andra enheter. Du kan integrera applikationerna steg-för-steg. Du kan också använda stödverktyg för debugging och loggning. Du vet hur man publicerar din app på Google Play och mycket mer.

Bakgrundskunskaper
Deltagarna förväntas ha grundläggande kännedom i Java, eller liknande språk.

Instruktör
Instruktör är Jonas Estberger som specialist på Android och en hängiven Androidutvecklare.

Språk
Utbildningsmaterialet är skrivet på engelska. Utbildningen kan genomföras på svenska.

Kurslängd
Kursen går under tre dagar.

Innehåll

Introduktion
Dalvik och JIT-kompilatorn.
Garbage Collection i Android.
Bionic och GPL.

Android SDK
Utvecklingsmiljön Eclipse med ADT.
Android SDK Manager.
AVD Manager.

Grunden i apputveckling
Aktiviteter.
Vyer.
Händelser.

Användargränssnitt
Grafisk layout.
Widgets.
Resurser.

Kommunikation
Intents.
BroadcastReceivers.
Content Providers.

Fragment
Återanvändning av vyer.
Olika layouter.

Debugging
Logcat.
Enhetstest.
Eclipse debugger.

Optimering
Traceview.
Strictmode.
DDMS.

Google Play
Kodsignering.
Publicering.
Buggrapportering.
Översättningsverktyg.

Intresseanmälan
Här görs Intresseanmälan och anmälan tlll Utveckling i Android.

Mer information
För mer informatin kontakta Åsa Detterfelt 070-6595812, Alternativt maila asa.detterfelt@mindroad.se.