Vi söker projektledare för kunds räkning

Vi söker två projektledare för en kunds räkning. Det första uppdraget är att leda tre teamledare som leder var sitt utvecklingsteam som nyutvecklar delar av deras kärnsystem. Projektledaren ska ha minst fem års erfarenhet av projektledning inom systemutveckling av mjukvarulösningar inom stora organisationer.  God kunskap ska finnas av kravhantering och agiila utvecklingsmetoder. Två referenser ska lämnas.

Det andra uppdraget är att som projektledare leda IT-projekt och förstudier av teknisk och verksamhetsutvecklande karaktär. Uppdraget löper under ett år.

För mer information kontakta oss på info@mindroad.se, eller 070-6595812.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter