Vi hälsar Jonas Karlsson välkommen!

Vi hälsar Jonas Karlsson välkommen som applikationsutvecklare på MindRoad!

Jonas är mjukvaruutvecklare med fokus på objektorienterad utveckling i allmänhet och på Java och C# i synnerhet. Jonas har jobbat sedan 2004 med professionell mjukvaruutveckling. Bland hans tidigare erfarenheter finns:

  • Utveckling av testverktyg för last- och stabilitetstester på Ericsson.
  • Utveckling av konfigureringsverktyg för Olsbergs.
  • Utveckling av visualiseringsverktyg stora mängder testdata från last- och stabilitetstester av BSC:n för Ericsson.
  • Utveckling av OpenERP-moduler för affärssystem.
  • Programmering av inbyggt system för Rimaster.
  • Handledning av examensarbeten, praktikarbeten och studentprojekt.

Jonas utvecklar i C#, Java, C++, C och olika scriptspråk. De ramverk och verktyg han jobbar med är .Net, JEE, JPA (Java Persistant API), Spring, Jain SIP API, JSF, PostgreSQL, MS SQL, MySQL, Jenkins, Jira, Eclipse, JQuery, JSTL, Jasper Reports, Hibernate, Visual Studio, iReport, HighCharts, Watir, Ruby och Google Gson.

I grunden har Jonas en magister i Datavetenskap, som han har kompletterat med en fördjupning i objektorienterad programmering i Java och .NET.

Vi är mycket glada att få jobba med Jonas och ser honom som ett mycket värdefullt tillskott till verksamheten!

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter