Anders Larsson ny affärsenhetschef för MindRoad Embedded

Vi välkomnar Anders Larsson som affärsenhetschef för MindRoad Embedded!

Anders är teknologie doktor i Datorsystem med inriktning mot inbyggda realtidssystem från Linköpings tekniska högskola. Bland de publikationer Anders gjort kan nämnas artiklar om design av testbara system. Hans avhandling har titeln "Test Optimization for Core-based System-on-chip".
Under doktorandutbildningen undervisade Anders i Datorarkitektur, Design av digitala testbara system, Objektorienterad programmering och Programutvecklingsmetodik.

De senaste sju åren har Anders arbetat som mjukvaruutvecklare med design och utveckling av mjukvara för ett system som mobiloperatörer använder för samtal, data, SMS och MMS. Där har Anders ansvarat för implementationen av det IP-baserade protokollet Diameter och 3GPP Gy Online Charging Reference Point.
Anders har arbetat både i Sverige och internationellt som mjukvaruutvecklare och som gästforskare vid Duke University i USA.

Anders är mycket intresserad av sport och motion. Han antar gärna nya utmaningar, men fullföljer alltid sina projekt hela vägen. Han har genomfört 14 Vätternrundor, fyra maratonlopp, en svensk klassiker och inte minst Styrkepröven - ett Norskt cykellopp mellan Trondheim och Oslo.

Vi hälsar vår nye affärsenhetschef välkommen och ser honom som som ett stort och värdefullt tillskott till verksamheten!

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter