Vi hälsar Jörgen välkommen!

Jörgen Fransson är en mycket erfaren systemingenjör med inriktning på inbyggda system. 

Jörgen har haft uppdrag som systemingenjör på Saab sedan 2008, senast med integration av avioniksystemet för Gripen i Saabs simulatorer. Innan dess var han forskningsingenjör på FOI inom informationssystem. På FOI arbetade han med:

  • Elektronisk näsa - Ett multisensorsystem för detektion av människor under rasmassor.
  • Datafusion av markmålsobservationer.
  • Klassificering av  radarvarnardata - ett expertsystem för klassificering aoch asociering av radarvarnardata.
  • Utvärdering av kustartillerisystem.
  • Simulering av observationer vid ubåtsjakt.
  • Markövervakning med sensorer.
I grunden är Jörgen civilingenjör i datorteknik från Linköpings universitet med examen 1983.

Jörgen kommer senast från Prevas i Linköping.

Vi ser Jörgen som ett stort tillskott till verksamheten och är glada att ha med honom på vår resa!

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter