FPGA-utbildning den 10/11 - 12/11 i Linköping

Den 10/11 - 12/11 är det generalrepetition för vår FPGA-utbildning i Linköping.

Utbildningern har fokus på de moment som uppträder i ett typiskt FPGA-projekt; från systemdesign och val av FPGA-leverantör och kretsfamilj, via hårdvaruaspekter för integration av FPGA-kretsen i det aktuella systemet fram till implementation och verifiering av den faktiska FPGA-designen. Exemplen i kursen är från ett faktiskt projekt där vi går igenom typiska programstrukturer och "best practice". Mer information finns i kursbeskrivningen.

Utbildningen genomförs som generalrepetition. Därför ges en rabatt på 4.000 kr på det här kurstillfället.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter