Conrad Wahlén - ny exjobbare

Vi hälsar Conrad Wahlén välkommen för att göra sitt examensarbete på MindRoad.

Den uppgiften ska ta sig an är att undersöka prestanda och energiåtgång för en algoritm som körs på GPU:n på en mobil enhet.

Utvecklingen av mikroprocessorer i stationära och mobila datorer och andra enheter går mer och mer mot använding av flerkärniga CPU:er eftersom den teoretiska gränsen för transistorers klockfrekvens närmar sig. Der ger ett ökat fokus på parallellisering av mjukvara för att kunna använda system så effektivt som möjligt.
 
Samtidigt har utvecklingen lett till att många moderna mobila enheter också utrustats med grafikprocessorer, vilket ger en möjlighet att utnyttja den extra beräkningskapaciteten i grafikprocessorerna för vissa typer av beräkningsintensiva uppgifter. Genom att kunna använda GPU:n får tekniken nya möjligheter vid beräkningar och systemen kan bli snabbare. Men när det gäller mobila enheter är energiförbrukning en viktig faktor som måste avvägas.

Conrad läser till civilingenjör på Teknisk fysik och elektroteknik på Linköpings universitet.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter