I samband med nyårsfirandet stödjer MindRoad Ingenjörer utan gränser på Linköpings universitet

MindRoad stödjer Ingenjörer utan gränser på Linköpings universitet. Ingenjörer utan gränser bedriver volontärprojekt i världen, seminarier i Sverige och aktiviteter för att inspirera unga att bli ingenjörer.

I Linköpingsgruppen drivs två projekt, ett i Ghana och ett i Tanzania. Tanzania-projektet, "Solar Panel Project", tar fram och implementerar ett solcellsdrivet elsystem på en internatskola i Chonyonyo, Tanzania. Det huvudsakliga syftet med projektet är att, med hjälp av den elektricitet som alstras från solpanelerna, förse skolan med belysning och laddningsstationer så att läxläsning, matlagning och andra aktiviteter kan bedrivas även under kvällar då det blir mycket mörkt. Mer information finns här.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter