Storyteller - Ett verktyg för smart hantering av User Stories - Samarbete med North Dakota State University

Tillsammans med ett team från North Dakota State University (NDSU) utvecklar vi ett verktyg, Storyteller, för smart hantering av User Stories. User Stories är en kortfattad beskrivning av ett användsningsfall för ett system. De beskriver vad en användare kan göra med produkten och vad resultatet blir.

Syftet med Storyteller är att underlätta framtagandet av User Stories så de blir välformulerade, konsisa och inte överlappar varandra.

Arbetet leds av Richard Fält, som är en av våra seniora kravanalytiker. En presentation av arbetet och hur det genomför från teamet i North Dakota finns här.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter