MindRoad hjälper Region Östergötland att starta upp East Sweden Medtech

East Sweden Medtech är en nystartad samverkansorganisation som arbetar efter en trippelhelix-modell
med patienten i fokus och med syfte att öka innovationer i sjukvården. Genom att lyfta regionala styrkor
inom medtech som med bred samverkan inom tripel helix ska leda till en nationell lyskraft. ESMT ska
matcha sjukvårdens behov med ny innovation och koordinera regionala och nationella stödsystem för
ökad innovation i vården.

MindRoad har fått uppdrag att genom en verksamhetsutvecklare vara sammanhållande i uppstarten av arbetet och att vara med och skapa kontakter och coacha och utveckla innovativa företag.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter