Artikel godkänd på SCIA 2023, Swedish Conference of Image Analyisis

MindRoad, tillsammans med Ingemar Ragnemalm på Linköpings universitet, har fått en artikel accepterad till SCIA 2023, Scandinavian Conference on Image Analysis.

Artikeln har rubriken: "Accuracy of Parallel Distance Mapping Algorithms when Applied to Sub-Pixel Precision Transform" och handlar om beräkning på GPU av Euclidean Distance Transform på subpixelnivå, AAEDT. Tre olika algoritmer för det diskreta fallet, EDT, är transformerade till subpixelnivå. Två av algoritmerna, SKW och JFA, fungerar bra på subpixelnivå, däremot visade det sig att det algoritm som är felfri och snabbast i det diskreta fallet, PBA, ger många fel på subpixelnivå.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter